La tour de Giry, getuige van een lange historiek

sculpture médiévale témoignant de l'histoire de notre hameau

Van het neolithicum tot het Romeinse Rijk: tussen feiten en vermoedens

Fontangy, het dorpje waar de kasteelboerderij ligt, heeft niet de eer om deel uit te maken van de grote geschiedenis van Frankrijk. Ze is niet het toneel geweest van belangwekkende historische gebeurtenissen. Gewone mensen leefden hier hun alledaagse leven. Toch bevinden zich dicht bij onze boerderij sporen van een oude stenen omwalling, gelegen op een rots. Het zijn waarschijnlijk de overblijfselen van een tienduizend jaar oude nederzetting uit het neolithicum die wellicht bewoond is gebleven tot de verovering van Gallië door de Romeinse legioenen. Een kruispunt van wegen, niet ver van hier, werd vroeger gemarkeerd door een steen die in de kadasterinventarisatie van 1503 nog genoemd werd als de Steen van Picouvert. Zou die de restant zijn geweest van een megaliet die nu verdwenen is? De naam van ons gehucht, Chazelle l’Echo, is een combinatie van twee oude woorden: Casellae en Escot. Casellae stamt uit het Latijn, getuigt van de Romeinse aanwezigheid en betekent « kleine groep van huizen ». Escot is afgeleid van de Germaanse Skot, echoot de verre aanwezigheid van de stammen der ‘Barbaren’, afkomstig uit wat nu Duitsland is, en betekende waarschijnlijk « hout ». Zo zijn wij zelf, een koppel afkomstig uit Frankrijk en Duitsland, de verre nazaten van deze hybride bron van culturele en historische rijkdom van onze gemeente.

De Middeleeuwse oorsprong van het huis

Het is opmerkelijk dat de trajecten van de wegen in Frankrijk, en in het bijzonder van de kleinere, verrassend trouw zijn aan de eeuwenoude paden. Dit geldt voor de RD26 waarlangs de boerderij van het kasteel van Chazelle l’Echo gelegen is (gîte en gastenkamers). Deze departementale weg volgt het tracé van de oude weg tussen Saulieu en Vitteaux. Eerst Gallisch, dan Romeins en uiteindelijk Frans, maar nimmer verlegd. En het is langs deze route dat men de resten kan vinden van een 16e en 17e eeuwse feodale heuvel, een versterkte verhoging, op slechts enkele passen van onze huidige locatie. De kadastrale inventaris van 1503 vermeldt een versterkt huis, met de naam “La Tour”. Maar het register van 1638 beschrijft specifiek een combinatie van een kasteel, een versterkt huis, een toren en een aantal landerijen. De donjon van het kasteel werd “La Tour de Giry” genoemd . Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit ensemble van gebouwen de plaats ingenomen van de feodale heuvel nadat die verwoest werd tijdens de Honderdjarige Oorlog. De toren van Giry was ideaal gelegen om zowel bescherming te bieden als om belastingen te innen van de reizigers op de weg van Saulieu naar Vitteaux. Dit huis is dus sinds de Middeleeuwen een plek waar men niet omheen kon.

peinture

Van de Middeleeuwen tot nu

In de loop der eeuwen is deze nederzetting sterk geëvolueerd. Torens werden toegevoegd, en later weer gesloopt. Het kasteel werd in 1930 bijna volledig afgebroken. Overgedragen van generatie op generatie en gemodelleerd door de lotgevallen van de geschiedenis, heeft de boerderij van het kasteel het overleefd. Tot wij verliefd werden op zijn stenen, zijn karakter en zijn omgeving van de Côte d’Or. Daarom besloten we om er een plek van te maken waar mensen zich goed voelen en culturen elkaar ontmoeten. De vorige eigenaar was gepassioneerd door geschiedenis en heeft zijn eigen onderzoek gevoerd, gegraven in particuliere en openbare archieven en zocht in de jaren zeventig contact met historici. Samen met twee studenten heeft hij, langzaam maar zeker, de geschiedenis van ons huis gereconstrueerd. In dit verhaal wordt u opgenomen als u aan onze gastentafel zit, in onze kamers of de gîte logeert. Zo wordt onze passie misschien ook uw passie. Verhalen kunnen ons verrijken en paden trekken door een eeuwenlange geschiedenis.